OSLOSNAKKIS

Arne Strand kommenterer statsbudsjettet

6. oktober 2016 Arne Strand, politikk, statsbudsjett
Arne Strand kommenterer statsbudsjettet.