OSLOSNAKKIS

Oslo Skatepark

15. juni 2016
Oslo får nye skatepark på Voldsløkka.