NYHETER

Vill jakt på villsvin i Østfold

10. august 2018 dyr, jakt, landbruk, miljø, villsvin
Villsvin filmet i Halden av et av viltkameraene til Norsk institutt for naturforskning (NINA). 226 villsvin ble skutt og drept i Norge i 2017/2018, ifølge SSB. 212 av dem ble felt i Østfold.