OSLOSNAKKIS

Arne Strand kommenterer statsbudsjettet

6. oktober 2016 statsbudsjett, politikk, arne strand
Arne Strand kommenterer statsbudsjettet.