BYSTYRET I STAVANGER

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 24. oktober 2016

28. oktober 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Rådmannen presenterte handlings- og økonomiplan...

28. oktober 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 5. september 2016

5. september 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 13. juni 2016

13. juni 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 9. mai 2016

9. mai 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 11. april 2016

11. april 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 29. februar 2016

29. februar 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 25. januar 2016

25. januar 2016

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Budsjettdebatt i Stavanger

14. desember 2015

RA sender direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 23. november 2015

23. november 2015

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Rådmannen legger fram handlings- og økonomiplanen

30. oktober 2015

RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.

BYSTYRET I STAVANGER

Bystyret i Stavanger 19. oktober 2015

19. oktober 2015

RA sendte direkte fra konstitueringen av nytt bystyre i Stavanger.