HOCKEYSNAKKIS

Fredrik ble Frida

–Hadde ikke jeg operert meg, hadde jeg bare vært under ei bru et eller annet sted. Fremtiden snakker med Frida Leistad, som har operert seg til kvinne. I dagens Fremtiden møter du også om en familie der tenåringen er til utredning for kjønnsdysfori. Tenåringen ønsker seg kjønnsskifteoperasjon.