NYHETER

Her rives det første av 120 bygninger i Nyquistbyen

19. november 2018
En hel bydel i Moss jevnes med jorden for å gi plass til ny jernbane. Mandag ble det første av 120 bygg revet.