BYSTYRET I STAVANGER

Rådmannen presenterte handlings- og økonomiplan 2017-2020

28. oktober 2016
RA sendte direkte fra bystyresalen på Rådhuset i Stavanger.