OSLOSNAKKIS

Støy på Carl Berners plass.mov

18. april 2019 Støy
Skjærtorsdag 2019 var det larm og støy på Carl Berners plass.